Betalen van premie
De premie voor een verzekering moet worden betaald, voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. Wij kunnen deze premie van jouw bankrekening afschrijven of je maakt de premie zelf over. Dit hangt ervan af welke afspraken wij samen hebben gemaakt. Je kunt ook zelf een keuze maken uit de betaaltermijn, per maand of per jaar. Wil je per maand betalen, dan gaat dat altijd via automatische incasso.

Incasseren van de premie lukt niet
Het kan gebeuren dat je op het moment van onze afschrijving onvoldoende saldo op je bankrekening hebt staan om de incasso uit te voeren of dat wij niet over jouw juiste bankrekeningnummer (IBAN) beschikken. Wij zullen in dat geval nog een keer proberen om de incasso uit te voeren. Dit is ongeveer een week na onze eerste poging. Lukt het dan nog niet om de premie af te schrijven, dan sturen wij je een bericht dat je de premie zelf aan ons over moet maken. Lukt het ons regelmatig niet om een premie automatisch te incasseren, dan beëindigen wij de automatische incasso en ontvang je in het vervolg van ons een nota. Je moet vanaf dat moment de premie zelf aan ons overmaken. Als je dit niet tijdig doet, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'U vergeet te betalen'. Betaal je per maand, dan zetten wij de verzekering om naar premiebetaling per jaar.

U vergeet te betalen
Ook kan het gebeuren dat je vergeet om de premie te betalen. Je ontvangt van ons altijd eerst een herinnering. In deze herinnering is een termijn opgenomen, waarbinnen je alsnog kunt betalen. Betaal je dan nog steeds niet, dan wordt de dekking van de verzekering geschorst. Dat betekent dat je nog wel verplicht bent om de premie te betalen, maar dat je geen dekking meer op de verzekering hebt. 

Vervolgens ontvang je van ons een aanmaning, middels een 3e herinnering. Je krijgt van ons dan nog een laatste kans om de premie te betalen. Doe je dat nog steeds niet binnen de aangegeven termijn, dan kunnen wij de verzekering beëindigen en de incasso overdragen aan ons incassobureau.

Betaal je de premie alsnog, dan gaat de dekking weer in op de dag nadat wij de premie van jou hebben ontvangen.

U kunt niet betalen
Het kan ook voorkomen dat je onvoldoende saldo hebt om de premie te betalen. Neem in dat geval zo snel als mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Als je problematische schulden hebt, dan is verstandig om dit zo als snel mogelijk aan ons te melden. In dat geval adviseren wij je contact op te nemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente waarin je woont.

Als je geen contact met ons opneemt of je komt de afspraken van de betalingsregeling niet na, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'U vergeet te betalen.'

 

Laatste nieuws