Beloningsbeleid

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico's op onzorgvuldige behandeling van consumenten door financiële ondernemingen tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Het spreekt voor zich, dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Risicoanalyse
Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico's er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid

Beleid 
Het beleid van onze onderneming op het gebeid van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een aandeel in de winst dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten.
Wij beschikken over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.

Ten aanzien van de beloning van medewerkers hebben wij een beloningsbeleid vastgelegd. De medewerkers ontvangen een vaste en variabele beloningscomponent. Deze laatste component wordt voor 50% door niet financiële criteria bepaald. Het gestelde in artikel 1:120 lid 2 sub a Wft is niet op onze medewerkers van toepassing.

Evaluatie
Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren. 

  

Laatste nieuws