Pensioenadvies werkgever

Bouwen aan een goed fundament

De pensioenregeling is voor een werkgever vaak de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde. Om tot een goede invulling van uw pensioenregeling te komen, moet u de juiste keuzes maken. Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen waaruit u kunt kiezen, zoals beschikbare premieregeling, de eindloon- en middelloonregeling. Iedere regeling heeft voor- en nadelen. Daarnaast kunt u als werkgever vaak zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder u deze regeling wilt onderbrengen. Voorbeelden hiervan zijn een verzekeraar, premiepensioeninstelling en een ondernemingspensioenfonds. In een aantal gevallen wordt u als werkgever verplicht om het pensioen bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onder te brengen. Om te kijken of een (huidige) pensioenregeling bij uw organisatie past en of er kosten kunnen worden bespaard, is het belangrijk om het juiste overzicht te hebben. Daar helpen wij u uiteraard bij. Allereerst wordt er een inventarisatie uitgevoerd, waarbij aspecten als personeelsleeftijd en -verloop, budgetgedachte, strategie, financiële situatie, fiscale en juridische kansen en risico’s, uitgebreid aan bod komen. Er wordt ook gekeken hoe de huidige pensioenregeling is ingevuld. Daarnaast worden de actuele status van wet- en regelgeving en trends en ontwikkelingen op pensioengebied in de inventarisatie meegenomen. Afhankelijk van de pensioenregeling komen er verbeter- of optimalisatiepunten naar voren. Het komt voor dat een eerder afgesloten pensioenregeling niet meer bij de organisatie past,omdat deze te hoge kosten en risico’s met zich meebrengt. Het overstappen op een nieuwe pensioenregeling kan hier verandering in brengen. Ook kunnen bijvoorbeeld risico’s met een nieuwe pensioenregeling beter worden afgedekt.

Pensioen directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Een DGA kan ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer of via een verzekeraar op te bouwen. Ook is sparen in privé in de lijfrentesfeer een mogelijkheid. Elk alternatief heeft voor- en nadelen. Bij het maken van de keuze is het belangrijk dat deze volledig aansluit op uw wensen. In ons advies verdiepen wij ons in uw wensen. Ook lichten wij de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie toe. Om tot een afgewogen advies te komen, nemen wij ook eventuele huwelijkse voorwaarden en testamenten mee in het pensioenadvies.

Zorgplicht

Vaak hebben medewerkers en werkgevers weinig gevoel bij hun pensioenregeling. Een werkgever is in veel gevallen verplicht om voor een goede pensioenregeling voor zijn medewerkers te zorgen. Als een werkgever een pensioenregeling heeft voor het personeel is de werkgever verplicht om medewerkers tijdig en duidelijk over de pensioenregeling te informeren. Dit geldt ook voor wijzigingen. Als dit niet gebeurt, loopt u als werkgever aansprakelijkheidsrisico’s. Daarnaast wordt een werkgever in het geval van een conflict als de professionele partij aangemerkt door de rechter en wordt de medewerker als zwakkere partij beschermd. De zorgplicht is expliciet in het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet opgenomen. Een goede uitvoering van de zorgplicht en pensioencommunicatie is niet altijd even eenvoudig. Wij ondersteunen u bij een praktische en volledige invulling van de zorgplicht.

Grip op het pensioen

Pensioen is in de kern niet ingewikkeld, maar door alle bijkomende aspecten wordt het vaak toch complex. Hierdoor kunt u al snel het inzicht in de pensioenvoorziening van uw organisatieverliezen. Inzicht in de mogelijke risico’s draagt direct bij aan het beheersbaar maken van deze risico’s. Wij verdiepen ons in uw wensen en vertalen voor u complexe materie in praktische adviezen. Het resultaat is grip op uw pensioenvoorziening. Bovendien worden de mogelijke kansen benut en risico’s geminimaliseerd. 

Waardeoverdracht

Uw organisatie neemt ongetwijfeld ook nieuwe medewerkers in dienst. Medewerkers hebben het wettelijke recht om hun opgebouwde pensioen over te dragen naar de pensioenregeling van uw organisatie. Medewerkers hebben hier zes maanden de tijd voor. Na deze zes maanden hoeft een pensioenuitvoerder niet meer aan dit verzoek te voldoen. De waardeoverdracht kan voor u tot een extra last leiden, omdat uw organisatie bij waardeoverdracht een aanvullende premienota kan ontvangen. Een waardeoverdracht kan daarmee financiële risico’s voor uw organisatie met zich meebrengen. De omvang van deze risico’s wordt vooral bepaald door de hoogte van het opgebouwde pensioen van een medewerker. Er zijn meerdere mogelijkheden om de risico’s beheersbaar te maken. Wij wijzen u op de risico’s en denken met u mee om deze risico’s te beperken.

Pensioen bij fusies en overnames

Bij herstructureringen, fusies en overnames van bedrijven is het belangrijk om ook de pensioenregeling te beoordelen. Pensioenen zijn hierbij vaak een complexe factor. Het overnemen van pensioenregelingen kan flinke financiële consequenties hebben. Door herstructurering, fusie of overname op een bepaalde manier vorm te geven kan veel geld worden bespaard op pensioengebied. Ook kunnen problemen tijdig worden voorkomen.

Pensioenadviseurs

Onze pensioenadviseurs beschikken over uitgebreide kennis en ervaring en ondersteunen u bij al uw pensioenvraagstukken.Uw wensen staan centraal in onze advisering. Wij verdiepen onsin uw situatie en komen met praktische adviezen om uw pensioenregeling goed in te richten. Ook wijzen wij u op mogelijke kansen en krijgt u adviezen om risico’s beheersbaar te maken. Wij geven u meer grip op uw bedrijfsvoering en op de budgettering.

Toekomstgericht advies

Een goede pensioenregeling zorgt voor zekerheid voor nu en later. Streefkerk denkt hierin met u mee. U kunt ons op ieder gewenst moment inschakelen om uw pensioenregeling te beoordelen. Ook bij overige pensioenvraagstukken ondersteunen onze pensioenadviseurs u nu, maar ook in de toekomst. Op deze manier zorgt u ervoor dat de pensioenregeling bij uw organisatie blijft passen. 

Laatste nieuws