Wie goed doet, goed ontmoet

Op 21 juli maken wij het doel van uw keuze bekend!
Streefkerk heeft een 'nieuwe jas' (ons nieuwe logo) en de wind in de zeilen. In 2017 willen we daarom een goed doel laten delen in ons succes. U kunt ons helpen door uw favoriete doel te kiezen.

Meedoen is eenvoudig

Wilt u meer informatie, toets dan eerst op het logo van onze voorselectie. Breng vervolgens uiterlijk 14 juli a.s. uw stem uit op uw favoriete doel. U mag zo vaak stemmen als u wilt.

Op vrijdag 21 juli maken we bekend welk doel we zullen steunen met een mooi geldbedrag.

Via onze Facebookpagina zullen wij u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van onze actie.

U kunt ook een gift doen in ons Goede Doelen fonds. Stort dan uw bijdrage op NL88ABNA0545094550 ten name van Streefkerk, onder vermelding van het Goede Doel van uw keuze. 

Geschiedenis in het echt op het Muiderslot Het Muiderslot is het kloppend hart van Muiden. Vanaf de 13e eeuw kwamen hier al beroemde bewoners en gasten samen. De 17e-eeuwse Warmoes- en Kruidhof wordt nu in stand gehouden door vrijwilligers. Regelmatig vinden er ook tentoonstellingen, concerten en rondleidingen plaats. Daarmee vervult het Muiderslot nog steeds een belangrijke rol in de moderne geschiedenis van onze beroemde vestigingsplaats. En dat willen we zo houden.

lees meer

Jong geleerd, oud gedaan Een gezonde leefstijl begint bij goede voeding en voldoende beweging. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

lees meer

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Naast de tijdelijke uitgifte van voedselpakketten aan de armsten, willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van hun klanten vergroten door hen te stimuleren om adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Samen wordt op deze wijze gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Ook de voedselbank voor Gooi & Omstreken is op die manier een schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

lees meer

Een thuis om te wonen
Dagelijks beoordelen wij op ons kantoor huizen en hypotheken. Laten we echter niet vergeten dat er in Nederland ruim 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. Zij zijn slachtoffers van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of op de vlucht. Deze kinderen moeten opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Dit is met recht een 'valse start'. Het Vergeten Kind probeert een positieve bijdrage te leveren aan het leven en welzijn van deze kinderen.

lees meer

Vecht mee tegen het kamalari-systeem in Nepal In Nederland kennen we slavernij helaas maar al te goed uit onze vaderlandse geschiedenis. In veel landen, waaronder Nepal, is de slavernij nog niet afgeschaft. Hier worden jonge kinderen - soms al vanaf zes jaar - weggegeven om te gaan werken als kamalari, als huisslavin. Vaak als vereffening van een schuld voor haar familie. De jonge meisjes zelf ontvangen geen cent voor hun nijvere arbeid.

lees meer