De berekening van schadevrije jaren voor motorrijtuigen

 De berekening van je schadevrije jaren wordt anders. Wat verandert er?

Het klinkt eenvoudig: heb je schade en ben je daarvoor aansprakelijk, dan val je terug in je schadevrije jaren. Maar het aantal schadevrije jaren dat je terugvalt was verschillend per verzekeraar. Dit zorgde voor verwarring.

Het verbond van verzekeraars heeft daarom met de aangesloten verzekeraars afgesproken dat uiterlijk vanaf 1 januari 2016 de opbouw en terugval in schadevrije jaren op dezelfde manier wordt vastgesteld. Er is een uniforme tabel met het aantal schadevrije jaren dat je verliest na één of meerdere claims: de tabel schadevrije jaren. Hierdoor weet je als klant waar je aan toe bent en heb je zekerheid dat er tussen verzekeraars geen verschillen zijn.

Wat zijn schadevrije jaren?

Een schadevrij jaar is een jaar waarin je geen schade hebt gehad of gemaakt. De schadevrije jaren worden gebruikt om je instappremie te bepalen als je overstapt naar een andere verzekeraar. Blijf je bij dezelfde verzekeraar, dan wordt je korting op je premie bepaald door de gehanteerde no-claim ladder van die verzekeraar. Deze kan per verzekeringsmaatschappij anders zijn

Wat merk je van deze veranderde regelgeving? 

Laat je je verzekering doorlopen, dan verandert er niets. Je premie blijft hetzelfde en ook je eventueel opgebouwde no-claimkorting. Deze staan los van de tabel schadevrije jaren. De verzekeringsmaatschappijen gebruiken hun eigen no-claimladder om de korting vast te stellen.

Je merkt pas iets van de nieuwe regelgeving bij een schade met terugval. De tabel schadevrije jaren bepaalt dan de terugval in schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd, is relevant op het moment dat je overstapt naar een andere verzekeraar. Die bepaalt jouw instappremie ook op basis van de schadevrije jaren. Blijf je bij dezelfde verzekeraar, dan raakt de regeling je niet