Volmacht

Wij zijn een volmachtkantoor. Dit houdt in dat wij de bevoegdheid hebben gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet. 

Voor de klant levert dat veel voordelen op:

  • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf
  • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling
  • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld
  • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken
Verzekeraars

Voor de volgende verzekeraars treden wij op als gevolmachtigd agent:

 

 

 

Assurantiekantoren 

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf. Wij werken nauw samen met Streefkerk Makelaardij o.g. & Assurantiën . Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden in de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1.