Wetswijziging schenkingsvrijstelling eigen woning

Per 1 januari 2017 is de regelgeving rondom schenkingen voor de eigen woning veranderd. Vanaf januari is het voor iedereen tussen 18 en 40 jaar mogelijk om eenmalig een vrijgestelde schenking te ontvangen van 100.000 euro. Deze schenking is bestemd voor de eigen woning en kan verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden gedaan. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar, na het kalenderjaar van de gift, worden gebruikt voor de eigen woning. Daarom is voorgesteld om de termijn voor het vaststellen van de aanwending van de schenking vast te stellen op vijf jaar. 

Laatste nieuws